Om oss

Autoriserte JTI kursholdere som jobber for å øke bevisstheten rundt hvordan våre preferanser påvirker samhandling privat og profesjonelt.

JTI konsulentene.no består av kursholderne Sigrid Øyen Mull og Alf Inge Mull og IT ansvarlig Dave Marong. Alf Inge og Sigrid ble autoriserte ved Optimas Organisasjonspsykologene AS i 2014. Tanken på og ønsket om å også kunne tilby JTI online har gradvis vokst frem hos oss og etter at vi slo oss sammen med Dave- vår IT guru- så har drømmen om dette nå blitt en realitet.

Hvorfor oss?

Det verserer mange forenklede og noe populistiske utgaver av JTI og de fleste har det til felles at de gir et forenklet og til dels lite troverdig bilde av hva jungiansk type index faktisk er. JTI er langt mer enn å bare dele ut noen bokstaver og personlighetsbeskrivelser, JTI er å bruke tid på å sette seg inn i hva disse bokstavene betyr og hvordan våre forskjeller og styrker og svakheter påvirker oss både privat og profesjonelt. Vi anbefaler alle som ønsker å bruke dette verktøyet som en seriøs metode for å lære mer om seg selv og andre om å benytte en autorisert kursholder- autorisert ved Optimas organisasjonspsykologene as. Optimas har tilrettelagt JTI for det norske markedet og har rettighetene i Norge.

JTI konsulentene har lang erfaring med å arrangere JTI kurs for store og små organisasjoner, både i offentlig og privat sektor med svært positive resultater og tilbakemeldinger.

Hva JTIkonsulentene.no tilbyr privatpersoner

For deg som privatperson så vil kurset kunne bidra til at du både blir oppmerksom på og verdsetter egne og andres spesielle egenskaper og styrker- og bli mer bevisst på hvordan forskjellene våre kan bli en styrke og ikke en utfordring.

 • Hjelpe deg i yrkes og karrierevalg
 • Samarbeide og kommunisere bedre hjemme og på jobben
 • Å forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre
 • Forstå hvorfor man lettere finner tonen med enkelte
 • Bruke kunnskapen om personlighetstyper til å forstå deg selv og dynamikken i relasjoner
 • Bli mer bevisst og kunne forbedre de områder jeg kanskje overser eller som ikke faller så lett for meg

For alle som tar dette kurset så vil vi også være tilgjengelig for spørsmål underveis

Hva JTIkonsulentene.no tilbyr bedrifter

For organisasjoner/team så vil kurset være en investering i arbeidsgiverens viktigste ressurs- den enkelte ansatte, deres samhandlings- og arbeidsmiljø.

 • Få et logisk oversiktlig verktøy og en god tilnærming til psykososiale temaer i bedriften
 • Konflikthåndtering/ redusere konflikter
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Relasjon og kommunikasjonsforståelse
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Organisasjons- og teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Identifisere styrker, svakheter og muligheter i grupper
 • Bygge opp forståelse for normer og kultur

Fysisk kurs

Vi tilbyr også fysiske kurs for større eller mindre grupper. Et fysisk kurs vil gi mulighet for fortløpende diskusjoner og refleksjon knyttet opp til det enkelte arbeidssted. Fysiske kurs egner seg også svært godt ved for eksempel i forbindelse med teambuilding. JTI anbefales for både nyetablerte team/grupper og for team/grupper som har jobbet sammen over tid. Ønsker du pristilbud på et fysisk kurs så benytt skjemaet her (link til kontakt oss siden)