Hva er JTI?

Det er viktig å huske på at typeteorier har sine begrensninger! JTI er ikke en personlighetstest, og den måler hverken ferdigheter IQ eller EQ. JTI kartlegger og belyser den enkeltes- eller teamets- preferanser og forskjeller på en analytisk måte.

Hva brukes JTI til?

JTI kan få deg til å betrakte relasjoner, samhandling og kommunikasjon på en ny og spennende måte. JTI som relasjonsverktøy er nyttig for deg som enkeltperson, for ledere, for grupper/ team og for hele organisasjoner. JTI er et anerkjent og internasjonalt verktøy og er utviklet for individplan (JTI) og for team/grupper (Teamkompasset). Begge verktøyene benyttes ofte i forbindelse med organisasjonsutvikling og lederutvikling.

De 4 typene

JTI måler menneskers preferanser langs fire ‘hovedlinjer’ (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på 4 dimensjoner

PreferanseDimensjonPreferanse
Ekstrovert - E ENERGI (retning på personens energi) I - Introvert
Sansing - S OPPLEVELSE (hvordan vi oppfatter informasjon) N - Intuisjon
Tenking - T AVGJØRELSE (hvordan vi vurderer og beslutter) F - Følelse
Avgjørelse - J LIVSSTIL (hvordan vi foretrekker å innrette oss) P - Opplevelse

JTI måler preferanser og forskjeller. Ingen preferanser er bedre enn andre, de er bare ulike. Det er denne ulikheten som gir dynamikk i kommunikasjon og samhandling, og er grunnen til at relasjoner er både fascinerende, krevende og givende.

  Hva er JTI?

 • JTI bygger på Carl Jungs typeteori, og måler personlige preferanser - hva du foretrekker når du står helt fritt til å velge.
 • JTI er ikke et evaluerende psykologisk verktøy og måler heller ikke ferdigheter, IQ eller EQ.
 • Godt utprøvd, basert på grundig teori og grundig forskning.
 • Utviklet av Optimas org. Psykologer AS, fundamentert i Meyers Brigg
 • Kvalitetssikret av DNV-GL (Veritas)

  Hva kan JTI gjøre for deg?

 • Sette pris på egne og andres spesielle evner og styrker. Lære hvordan jeg skal utnytte mine og andres styrker
 • Yrkes og karrierevalg
 • Samarbeide og kommunisere bedre hjemme og på jobben
 • Å forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre
 • Forstå hvorfor man lettere finner tonen med enkelte
 • Bruke kunnskapen om personlighetstyper til å forstå deg selv og dynamikken i relasjoner
 • Bli mer bevisst og kunne forbedre de områder jeg kanskje overser eller som ikke faller så lett for meg

  JTI for organisasjoner

 • Få et logisk oversiktlig verktøy og en god tilnærming til psykososiale temaer i bedriften
 • Konflikthåndtering redusere konflikter
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Relasjon og kommunikasjonsforståelse
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Organisasjons- og teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Identifisere styrker, svakheter og muligheter i grupper
 • Bygge opp forståelse for normer og kultur